Team

Image

Shaukat Mahawat Khan

Financieel Adviseur

"Een nieuwe klantrelatie komt alleen tot stand als er sprake is van de juiste 'klik' en wederzijds vertrouwen. Die 'klik' motiveert mij het beste uit mezelf te halen als financieel adviseur. Door mijn jarenlange ervaring en deskundigheid kan ik complexe zaken helder uiteen zetten. Mijn betrokkenheid bij klanten resulteert vaak in blijvende relaties en doorverwijzing van nieuwe klanten. Ik ben ervan overtuigd dat ik alleen maar leuke en interessante klanten heb."

Image

Annemarie van der Lugt

Office Manager

"Onze klanten zijn regelmatig positief verrast door mijn aanpak. Deze aanpak is erop gericht klanten zoveel mogelijk te 'ontzorgen'. De hele administratieve afhandeling na het tot stand komen van het advies neem ik uit handen. Ik bewaak tijdslijnen en de voortgang van elke aanvraag. Bovendien zorg ik ervoor dat wordt geanticipeerd op mogelijke knelpunten. Klanten worden nauwkeurig geïnformeerd en geïnstrueerd over de te nemen stappen. Duidelijke communicatie zorgt ervoor dat onze klanten weten waar ze aan toe zijn."

EQuent is gespecialiseerd in hypotheekadvies, inkomens- en
vermogensplanning en second opinions